ComputerComputer
Door 3 juli 2020 Lees verder →

Nik Collection 3 by DxO – Perspective Efex

DxO, een van ’s werelds bekendste fabrikanten van beeldbewerkingssoftware, heeft onder de naam Nik Collection 3 by DxO een nieuwe versie van deze populaire bundel plug-ins op de markt gebracht. Deze nieuwe versie bestaat nu uit acht in plaats van zeven plug-ins en is op een aantal punten uitgebreid en verbeterd. Nieuw is de plug-in Perspective Efex. Hiermee kan men automatisch geometrische vertekeningen corrigeren. Wij namen de proef op de som.

De plug-in Perspective Efex Pro bevat een reeks gereedschappen voor het automatisch of handmatig corrigeren van geometrische vertekeningen. Wanneer je met Photoshop werkt op je het te corrigeren beeld en start je vervolgens de plug-in via Filter > Nik Collection > Perspective Efex. De interface is van het bekende soort: links een groot voorbeeldvenster waarin de te bewerken opname getoond wordt, boven een kleine menubalk met hulpmiddelen voor het vergelijken van een onbewerkt en bewerkt beeld, in- en uitzoomen en het activeren van een raster (grid), en rechts diverse correctiegereedschappen met schuifbalken om een en ander eventueel handmatig aan te kunnen passen naar uw wensen. Via de knop Preferences linksonder kun je diverse standaardinstellingen wijzigen, zoals de taal, achtergrondkleur en het formaat van het raster. Rechts vinden we de volgende opties om vertekening in beelden te corrigeren: Distortion, Volume deformation, Perspective, Horizon, Crop en Miniature effect. Via de menubalk kan men via duidelijke knoppen een beeld voor en na bewerking naast elkaar plaatsen, het beeld beeldvullende tonen, het beeld 1:1 tonen, en een raster over het beeld leggen. Helemaal rechts staat de knop Full screen (F11) om eventueel het gehele beeldscherm te gebruiken. Via de knop Save kan men een gecorrigeerd beeld terugplaatsen in Photoshop voor verdere bewerkingen en via Cancel kan men terugkeren naar Photoshop zonder dat er iets met het geopende beeld is gedaan.

Distortion

De opties Distortion, Perspective, Horizon en Crop hebben nu allemaal een knop Auto waarmee de desbetreffende correctie automatisch op een beeld kan worden toegepast. Om dat te kunnen doen dient het beeld wel over EXIF-data te beschikken waarin cameramodel en objectieftype staan vermeld. De werking is in dat geval simpel en effectief: men opent het te corrigeren beeld en drukt bij de gewenste functie op Auto. Dat betekent dat bij Distortion automatisch de geometrische vervormingen van een beeld gemaakt met een groothoekobjectief worden gecorrigeerd. Erg handig! Om dit te kunnen doen wordt er (de eerste keer) een DxO Optical Module gedownload met daarin informatie over de gebruikte camera en lens. Bestaat een dergelijke module niet (bijvoorbeeld omdat de camera net nieuw is), dan kan via de knop Manual een en ander ook handmatig kan worden gedaan. In dat geval verschijnt er een schuifbalk Intensity met daaronder de opties Barrel, Pincushion en Fisheye voor het aanpassen van respectievelijk een ton-, kussen- of fisheye-vormige vertekening. Men kiest eerst de vertekeningsvorm en daarna kan men via de schuifbalk de correctie handmatig optimaliseren. Eventueel kan men tijdens het handmatig corrigeren via de knop Show Grid Overlay (G) een raster over het beeld leggen. Dit kan vooral bij veel rechte lijnen – denk aan architectuurfotografie – een prima hulpmiddel zijn om het beeld optimaal handmatig te corrigeren.

Perspective

Ook de functie Perspective kan nu automatisch met een druk op de knop een ‘achterovervallend’ gebouw rechtzetten. Hierbij kan met kiezen voor Verticals & Horizontals of alleen Verticals of Horizontals. Ook deze automatische functie werkt in de praktijk erg goed. Ben je niet tevreden over het resultaat, dan kun je altijd een en ander handmatig corrigeren via de knoppen en schuifbalk Intensity. Handig is dan de correctiefunctie 8 Points. Deze naam slaat op een gereedschap dat twee verticale en twee horizontale lijnen in het beeld tekent. Elke lijn bevat twee bolletjes en zo komen we dus aan acht bolletjes. Stel dat je een gebouw hebt dat een beetje scheef staat en de verticale lijnen lopen niet verticaal: het bouwwerk lijkt achterover of soms voorover te vallen. Na het openen van de opname kies je in het palet Perspective de knop 8 points. Nu verschijnen de lijnen met bolletjes in beeld. Door de lijnen beet te pakket met de muis verplaatst je ze naar een logisch punt in de opname. Bijvoorbeeld de bovenlijn van het gebouw, horizon en de twee zijmuren van het gebouw. Vervolgens laat je de lijnen samenvallen met de lijnen in de opname. Perspective Efex weet nu hoe de opname gecorrigeerd moet worden.

Horizon & Crop

Met de functies Horizon en Crop kun je beelden automatisch rechtzetten en vervolgens uitsnijden. Het gereedschap Horizon is erg eenvoudig, maar toch vaak nodig. Via de optie Auto kan men eerst zien of de automatische functie het gewenste resultaat oplevert. Is dat niet het geval, dan kan men handmatig een en ander corrigeren. Hierbij kiest men voor een horizontale of verticale correctie waarbij een hulplijn op het beeld wordt geplaatst. Daarna gebruikt men de schuifbalk Angle om de mate van rotatie aan te geven. Het gereedschap Crop laat je het beeld automatisch of handmatig uitsnijden. Bij handmatig uitsnijden is het handig dat de optie Aspect Ratio verhoudingen als 3:2, 4:3 en 16:9 kent, zodat de breedte/hoogteverhouding van het eindresultaat gelijk is aan dat van jouw andere opnamen. Door een vinkje te zetten bij de optie Constrain to image zal het uitsnijden dusdanig plaatsvinden dat er buiten het beeld geen zwarte randen of hoeken ontstaan. Dat houdt wel het risico in dat er soms essentiële beeldinformatie verloren kan gaan. In dat geval is het beter om bij Aspect Ratio te kiezen voor Unconstrained en later proberen om de zwarte stukken in Photoshop weer op te vullen. Vooral bij een blauwe lucht is dat vaak geen probleem.

Miniature effect

Via de functie Volume Deformation kun je het uitrekken van de randen dat ontstaat door het gebruik van groothoekobjectieven, op twee manieren handmatig oplossen, te weten via de opties Horizontal/Vertical of Diagonal. Welke manier het beste is, is afhankelijk van het onderwerp en vooral of er veel rechte lijnen in het beeld voorkomen of niet. Na de gewenste knop te hebben ingedrukt, kan men vervolgens via de schuifbalken Horizontal, Vertical of Intensity de correctie verder verfijnen. Grappig is de functie Miniature effect. Dit effect kennen we ook van diverse systeemcamera’s. Door het vervagen van bepaalde delen van het beeld, simuleert men het effect van een tilt-shift objectief. Dit werkt vooral goed bij landschapsfoto’s of straatbeelden die van bovenaf zijn gemaakt. Voor het vervagingseffect beschikt deze functie over zes verschillende opties, te weten Circular, Circular soft, Circular sharp, 6 Blades, 8 Blades en 9 Blades. Welke optie het beste werkt is afhankelijk van de opname. Dat is dus een kwestie van uitproberen. Is men tevreden, dan is een druk op de knop Save voldoende om het effect toe te passen. Zoals gezegd, dit effect zit tegenwoordig standaard in veel camera’s en dat werkt een stuk handiger.

Conclusie

De Nik Collection 3 by DxO telt met de aanvulling van Perspective Efex voor het automatisch corrigeren van geometrische vertekeningen nu 8 handige plug-ins. Aan deze bundel plug-ins hangt een prijskaartje van € 99,-. Dat is gezien de geboden kwaliteit alleszins redelijk, want deze set plug-ins biedt unieke bewerkingsmogelijkheden die men elders niet kan vinden. Op de website van DxO kan men een volledig werkende probeerversie downloaden. Ons advies: zeker doen!.

Kijk voor meer informatie op nikcollection.dxo.com.

Geplaatst in: Software