Computer algemeen
Door 16 april 2018 Lees verder →

Alien Skin Exposure X3

Softwarefabrikant Alien Skin heeft onlangs een nieuwe versie van hun populaire plug-in Exposure uitgebracht. Exposure X3 is door de jaren heen uitgegroeid van een plug-in met effecten naar een volwaardig beeldbewerkingsprogramma. Nieuw in deze versie zijn gereedschappen voor het aanpassen van kleurtint, luminantie en verzadiging, een op Kelvin-temperatuur gebaseerde witbalansoptie voor RAW-beelden, verbeterde printopties, een watermerkfunctie enzovoort. Gebleven zijn de ruim 500 uitstekende presets en filters. Tijd om Exposure X3 weer eens goed te bekijken!

Alien Skin Exposure X3 stelt behoorlijk hoge eisen aan het systeem waarop het draait. Apple Mac-gebruikers hebben minimaal OS X Yosemite (10.10) nodig, Windows gebruikers minimaal Windows 7 in 64-bit uitvoering en een Intel Core 2 processor of hoger en een monitor met een minimale resolutie van 1280×780 pixels. Wanneer Exposure X3 als plug-in gebruikt wordt, moet u minimaal Adobe Photoshop CS6, Adobe Photoshop CC 2015, Adobe Lightroom 6, Adobe Lightroom CC 2015 of nieuwer hebben. Wanneer u niet over een dergelijk programma beschikt is dat geen probleem: Exposure X3 werkt namelijk ook prima als stand-alone programma. Een groot aantal RAW-formaten van zo’n beetje alle gangbare digitale camera’s kan door het programma worden ingelezen en verwerkt. Voor het opslaan van bewerkte beelden kan men kiezen uit de gangbare bestandsformaten JPEG, TIFF en PSD. Via tussentijdse updates wordt de RAW-ondersteuning regelmatig met nieuwe cameramodellen uitgebreid en ook de functie lensprofielen wordt geregeld met nieuwe objectieven uitgebreid.

Interface

Exposure X3 is een programma voor het beheren én bewerken van uw digitale beelden. Er is geen centrale bibliotheek, zoals in Adobe Lightroom. Dat betekent dat men beelden niet eerst hoeft te importeren: men kan via de optie Folders direct naar de map gaan waar de te bewerken foto’s staan en ze openen en bewerken. De gedane bewerkingen vinden niet direct op het fotobestand plaats, maar worden (in een submap) in aparte bestandjes bewaard. Die submap staat in dezelfde map als de bewerkte foto’s. Zo is het niet lastig is om de hele boel te kopiëren of om een back-up te maken. Ook RAW-bestanden kunnen bekeken en bewerkt worden, en uiteraard zijn ook al deze aanpassingen niet-destructief. Iets waar men wel aan moet denken is het feit dat het fotobestand bij kopiëren geen aanpassingen zal bevatten. Beter is het om dan om een export vanuit Exposure X3 met het commando File >> Export of Ctrl+E uit te voeren. De submap met bijbehorende bewerkingsdata worden dan wel mee gekopieerd. Nu we toch in het menu File zitten: hier is een handige optie Copy Photos From Card te vinden. Hiermee kunt u gemakkelijk de beelden van een geheugenkaart overzetten naar uw computer. Eventueel zijn de bestandsnamen direct aan te passen. De functie is slim genoeg om al gekopieerde beelden te herkennen.

Werking

Via het palet Folders kan men de beelden in alle op de computer aanwezige mappen bekijken. Heeft men een map geselecteerd, dan verschijnen de beelden als thumbnails in het middelste werkvenster. Hier kan men aan elke opname een waardering in sterren, kleuren en vlaggen toekennen. Uiteraard is daar later op te filteren. Rechts onderin is in het palet Metadata de EXIF-informatie van de geselecteerde opname te zien. Ook hier kan op worden gefilterd. De grootte van de getoonde miniaturen is traploos via een schuifbalk links bovenaan het werkvenster instelbaar. Omdat de aanpassingspaletten altijd in beeld zijn is het mogelijk één of meerdere miniaturen direct te bewerken. Zo kan men hier op een selectie van beelden direct een preset of voorinstelling toepassen en klaar is Kees. Door te dubbelklikken op een miniatuur wordt deze vergroot getoond. Nu kan men het beeld gedetailleerd bewerken via de opties in het rechterpalet. Via de knop Reset kan men de gedane instellingen weer terugzetten naar hun oorspronkelijke waarden. Alle gedane aanpassingen zijn ook te zien in het palet History. Verschillen tussen het origineel en de bewerkte versie zijn te zien via een knop Before of door het beeld via de optie Split horizontaal of verticaal op te splitsen. Dit kan op verschillende manieren. Zo kan men in een oogopslag het verschil voor en na een bewerking zien. Interessant is ook de nieuwe optie Audition Presets. Hiermee wordt het venster in twee delen gesplitst, met bovenin het oorspronkelijke beeld en daaronder een venster waarop men een voorinstelling uit het palet Presets kan laten vallen. Men zien dan direct het verschil tussen het origineel en het resultaat van de voorinstelling. Erg handig!

Presets

De grote kracht van Exposure X3 zijn nog altijd de ruim 500 ingebouwde presets of voorinstellingen. In het linker palet Presets ziet u alle voorinstellingen of presets. Ze zijn gerubriceerd in groepen als B&W Films, Color Films – Print, Color Films – Slide enzovoort. Daarnaast zijn er groepen met speciale effecten, zoals Bokeh, Cinema of Lo-Fi. Elke groep kan worden uitgeklapt en toont dan de hierin aanwezige voorinstellingen. Als men dat wil laten miniaturen het beoogde effect direct zien. Wil men een voorinstelling op een beeld toepassen, dan opent men eerst via de optie Folders het te bewerken beeld in het middelste werkvenster. Daarna kan men in het palet Presets door alle aanwezige voorinstellingen bladeren. Via de opties Color of B&W kan men de lijst eventueel beperken tot presets die speciaal bedoeld zijn voor kleuren- of zwart-witbeelden. Via de optie All krijgt men een compleet overzicht te zien en favoriete of veelgebruikte presets kan men door ze met een sterretje te markeren toevoegen aan de optie Favorite. Heeft men zelf een voorinstelling samengesteld, dan kan men die aan de optie User toevoegen voor hergebruik. Een slim systeem voor het inschilderen van effecten maakt het mogelijk aanpassingen of presets ook op delen van het beeld toe te passen. Denk daarbij aan doordrukken of tegenhouden van bepaalde delen of zoiets als het witter maken van tanden. Nieuw in Exposure X3 zijn de presets Simulation – Fuji camera’s. Hiermee kan men de kleurstanden die in Fujifilm systeemcamera’s zitten ingebakken, zoals bij voorbeeld Fujifilm Provia en Velvia, nabootsen.

Bewerkingen

Behalve presets kunt u ook alle gebruikelijke bewerkingen op een beeld doen. Misschien niet zo uitgebreid als in Photoshop of Lightroom, maar het is zeker mogelijk om een beeld subtiel of zeer ingrijpend in Exposure X3 aan te passen. Aan de rechterklant in het tweede palet van boven, genaamd Basic, vindt men schuifbalken voor aanpassingen betreffende de kleurtemperatuur, tint, belichting, contrast, hooglichten, schaduwen, kleurverzadiging, helderheid en dergelijke. Via de diverse panelen eronder kan men zaken als scherpte, beeldruis, kleuren, contrast, vignettering, korrel en onscherptegebieden (bokeh) aanpassen. Dit laatste palet biedt interessante mogelijkheden voor het aanpassen van de scherpte vanuit een cirkel of langs een lijn. Via het palet Lens Correction kan men een eventuele beeldvertekening met behulp van een lensprofiel corrigeren. Helemaal rechts bovenaan bevindt zich het palet Layers. Hier bevindt zich ook een uitsnijgereedschap Crop And Rotate (F2), het gereedschap Spot Heal (F4) en een penseel Brush (F5). Door een instelling te kiezen en het penseel te gebruiken schildert men als het ware over de opname. Zo kan men bijvoorbeeld bepaalde schaduwpartijen wat ophelderen of de kleuren in een deel van het beeld wat fletser maken. Kortom, Exposure X3 biedt voldoende bewerkingsmogelijkheden om een beeld aan de eigen smaak aan te kunnen passen.

Conclusie

www.pixelmania.nlAlien Skin Exposure X3 is zowel geschikt voor algemeen fotobeheer als voor beeldbewerking. Beschikt u al over een geavanceerd beeldbewerkingsprogramma, zoals Adobe Lightroom of Photoshop, dan kan Exposure X3 prima fungeren als plug-in. Daarnaast is Alien Skin Exposure X3 ook prima bruikbaar als stand-alone fotobeheer- en beeldbewerkingsprogramma. In beide gevallen zijn het echter vooral de presets voor het overbrengen van een bepaalde sfeer die eruit springen. Exposure X3 is er vooral goed in om het gevoel van oude kleuren- en zwart-witfilms terug te brengen. Handig is daarbij dat elke preset aanpasbaar is en indien gewenst op te slaan. De kwaliteit ervan is uitstekend! Het programma kost $ 149,- en een upgrade van een vorige versie kost $ 99,-. Op basis van de hoge kwaliteit van de filmemulaties en de aantrekkelijke prijs is een Pixelmania Award dan ook op zijn plaats. Een gratis probeerversie van Alien Skin Exposure X3 is te vinden op de website van Alien Skin. Ons advies: zeker even uitproberen!

Kijk voor meer informatie op www.alienskin.com/exposure.

Geplaatst in: Pixelmania Award, Software