Computer algemeen
Door 13 juni 2016 Lees verder →

Review: LandscapePro Studio

De Britse softwaremaker Anthropics Technology, bekend van de populaire plug-in PortraitPro, heeft een nieuw programma speciaal voor landschapsfotografie op de markt gebracht. LandscapePro Studio is beschikbaar als stand-alone programma en als Adobe Photoshop, Lightroom en Elements plug-in. Volgens de maker vereenvoudigt en versnelt dit softwareprogramma het bewerken van landschapsfoto’s aanzienlijk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een opvallende werkwijze: er wordt namelijk gewerkt met labels. Wij namen de proef op de som.

LandscapePro Studio slider

LandscapePro is beschikbaar voor Windows (XP, Vista, 7, 8 en 10) en Mac (OSX 10.7 of hoger) computers en verkrijgbaar in een Standard en Studio versie. De Standard editie functioneert uitsluitend als stand-alone programma en kan alleen overweg met JPEG- en TIFF-bestanden, terwijl de Studio versie tevens beschikbaar is als plug-in in Adobe Photoshop, Lightroom en Elements en ook met RAW-bestanden overweg kan. LandscapePro telt een groot aantal hulpmiddelen, zoals landscape relighting, sky replacement, 3D depth estimation en depth of field simulator, om landschapsfoto’s te verbeteren of aan te passen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van labels om specifieke delen van een beeld te markeren.

LandscapePro Studio 01

Menu

Het openingsscherm van LandscapePro Studio toont in het midden van het zwarte scherm de programmanaam met linksboven een knop Settings en een knop Full Screen om over te schakelen naar het volledige beeldscherm. Via Settings krijgt men toegang tot een aantal specifieke instellingen, zoals het wel of niet tonen van tips, hoe om te gaan met 16-bit beelden en het gebruik van kleurprofielen. Drukken we op Full Screen dan neemt het programma het gehele scherm in gebruik. Dat oogt een stuk rustiger en werkt ook plezieriger. Midden onderaan het openingsscherm staan vijf knoppen, te weten Open Image, Examples, 40 Second Tutorials, Help en Feedback. Via Examples krijgt men toegang tot vier meegeleverde beelden die men kan gebruiken om het programma uit te proberen. Drukt men op 40 Second Tutorials dan gaat men naar de bijbehorende website waar aan de hand van acht korte instructiefilmpjes de werking van diverse onderdelen wordt uitgelegd. Via Help krijgt men een helpvenster met een aantal praktische tips. Via Feedback kan men per e-mail contact opnemen met de makers van het programma. De belangrijkste knop is natuurlijk de knop Open Image. Hiermee opent men in de stand-alone versie het te bewerken beeld. In een beeldbewerkingsprogramma is de werkwijze natuurlijk anders: bijvoorbeeld in Photoshop opent men eerst het te bewerken beeld en dan kiest men Filter > Anthropics > LandscapePro. De plug-in wordt vervolgens gestart met daarin het reeds geopende beeld.

LandscapePro Studio 02

Werkwijze

In zowel de stand-alone versie als in de plug-in is de werkwijze nu verder gelijk. De eerste stap bestaat uit het plaatsen van labels. Deze staan in het venster Add & Edit Areas en hebben namen als Sky, Water, Mountain, Building, Grass, Tree, Person enzovoort. In onze landschapsfoto van Yosemite National Park plaatsen we de labels Sky, Mountain, Tree, Water en Grass. Na het plaatsen van de labels klikken we op de knop Continue. Nu verschijnt het venster Selection Editing Tools. Hierin bevinden zich diverse gereedschappen om de selectie, die zojuist op basis van de geplaatste labels is aangemaakt, eventueel te corrigeren. Met het gereedschap Pull corrigeren we enkele zaken en drukken daarna op Continue. Nu verschijnt het venster Adjust Horizon. We plaatsen de getoonde lijn op de niet zichtbare horizon en drukken weer op Continue. Nu wordt een lijst met bewerkingsgereedschappen getoond. Via Global Presets krijgt men toegang tot 17 presets, genaamd Black & White, Cold Sunset, Deep Sky, Desaturate, Distance, Dusk, Focus, Improve, Midday, Night, Poster, Punchy, Sepia, Storm Brewing 1, Storm Brewing 2, Sunrise en Sunset. Het loont zeker de moeite om deze voorinstellingen allemaal te bekijken, want misschien zit er wel een bij die het beeld in één klap wijzigt in de gewenste sfeer. Via de knop Show Original kan men overigens altijd het originele beeld bekijken. Via de knoppen Undo en Redo kan men handelingen ongedaan maken en herhalen. En via Save slaat men een bewerkt beeld op. Ook kan men een gereedschap aan- en uitzetten via de schakelaar achter de naam.

LandscapePro Studio 03

Bewerkingen

De tweede optie Whole Picture telt eveneens diverse presets, te weten Cold, Contrast, Desaturate & Contrast, Improver, Sharp, Storm, Sunrise 1, Sunrise 2 en Sunrise 3, waarmee de sfeer van het gehele beeld in één keer kan worden aangepast. Via de optie Sliders kan het beeld vervolgens op een groot aantal aspecten, zoals witbalans, belichting, kleurverzadiging en contrast, verder worden verfijnd. De gedane instellingen kan men eventueel via Save Preset opslaan voor later hergebruik. Ook de volgende opties werken op deze manier. Bij Style vinden we onder Presets een zevental voorinstellingen, genaamd Back & White 1, Black & White 2, Cool Vignette, Dark Vignette, Sepia 1, Sepia 2 en Warm Vignette, die ook weer via de optie Sliders handmatig zijn te verfijnen. De vierde optie Depth kent vier voorinstellingen, te weten Distant Cool, Distant Violet Haze, Subtle en Warm Foreground. De getoonde bewerkingsopties Tree, Mountain, Grass, Water en Sky refereren naar de in dit voorbeeld geplaatste labels en hebben elk eveneens diverse voorinstellingen die specifiek zijn voor het desbetreffende onderwerp. In alle gevallen kan men via Sliders de gedane aanpassingen verfijnen. Interessant is de optie Lightning. Hier kan men door een zon-icoontje over het beeld te verslepen de richting van het licht zeer vlot aanpassen. Deze optie kent vier startpunten, te weten High, Low Left, Low Right en Low, en het resultaat kan daarna via de optie Sliders verder worden aangepast. Schaduwen en hooglichten kunnen hier met opvallend gemak worden aangepast. Via de optie Fixes kan men tot slot beeldruis aanpakken. Ook hier treffen we weer een aantal presets aan om het proces te versnellen. Hieronder een aantal voorbeelden van met LandscapePro Studio bewerkte landschapsbeelden. Links staat het beeld vóór bewerking en rechts het bewerkte beeld.

Conclusie

www.pixelmania.nlLandscapePro Studio is een opmerkelijk programma annex plug-in waarmee men landschapsfoto’s niet alleen vlot kan corrigeren, maar ook qua sfeer volledig kan aanpassen. De werkwijze met labels behoeft eerst enige gewenning, maar na verloop van tijd konden we er redelijk vlot mee uit de voeten. Het is vooral zaak om de labelselecties goed na te lopen en waar nodig te corrigeren. Zijn de labelselecties eenmaal op orde, dan zijn de mogelijkheden ongekend. De talrijke voorinstellingen, we hebben er meer dan 200 geteld, vormen een goed startpunt en daarna zijn via de schuifbalken de aanpassingsmogelijkheden in feite ongelimiteerd. We zijn vooral onder de indruk van het gemak waarmee we bijvoorbeeld de lucht via de optie Sky konden wijzigen, maar ook de Lightning presets zijn zeer handig om het licht aan te passen. LandscapePro Studio kost normaliter € 139,90, maar is nu tijdelijk voor € 69,95 verkrijgbaar. Op basis van de zeer krachtige en unieke bewerkingsmogelijkheden kennen wij LandscapePro Studio een Pixelmania Award toe. Op de website van de makers is een probeerversie beschikbaar. Warm aanbevolen!

Kijk voor meer informatie op www.landscapepro.pics.

Geplaatst in: Pixelmania Award, Software