Computer algemeen
Door 12 november 2012 Lees verder →

Iris vervagen

Photoshop CS6 beschikt over enkele fraaie vervagingseffecten. Deze konden in het analoge tijdperk alleen met lichtsterke en dus zeer dure objectieven worden gerealiseerd. Een fraai vervagingseffect is Iris vervagen. Hierbij is een rond gebied – net als de iris van een oog – scherp waarna de onscherpte naar de randen toe steeds verder toeneemt. Je kunt de positie van de scherpte, het verloop en de mate van onscherpte zelf bepalen. Een en ander gaat als volgt: open het te bewerken beeld in Photoshop CS6. Kies vervolgens Filter >> Vervagen >> Iris vervagen. Een cirkel en een aantal punten verschijnt in beeld. Door het middelpunt met de muis beet te pakken en te verslepen verplaats je eerst het centrum van het scherptegebied naar de gewenste plek. Klik en versleep daarna de cirkellijn om het scherptegebied te vergroten, verkleinen of de vorm te wijzigen. Klik en versleep daarna de witte punten binnen de cirkel om het gebied tussen scherp en onscherp aan te passen. Door aan de cirkel in het midden te draaien kun je de mate van onscherpte aanpassen. Dit kan ook via de schuifbalk Vervagen rechts onder Iris vervagen. Licht en kleur van de vervaging (Bokeh) kan eventueel bij Vervagingseffecten nog worden aangepast. Klik tot slot in de balk boven het beeld op OK.

Geplaatst in: Photoshop CS